Nieuwsbrief nr. 1 November 2022

Beste Vrienden,

Het is heel lang stil geweest binnen onze Vriendenkring. Deels door corona, maar ook
vanwege het feit, dat we heel druk zijn geweest met de nieuwe opzet van het Eicha
Museum en onze eigen stichting. Er is sedert 2020 heel veel gebeurd en dus tijd om u
als zeer gewaardeerde vrienden van onze stichting bij te praten.
Het is voortaan onze bedoeling u een aantal keren per jaar via deze Nieuwsbrief te
informeren over de stand van zaken van onze stichting en de stichting Cultuurhuis
Bergeijk en zodoende onze band te versterken.

Bestuur stichting Vrienden Cultuurhuis Bergeijk

Klik hier om de hele nieuwsbrief te lezen