Nieuwsbrief nr. 2 maart 2023

Beste Vrienden,
Zoals in onze eerste Nieuwsbrief aangekondigd informeren wij u een aantal keren per jaar over onze stichting. En ook over de cultuurhistorische en archeologisch activiteiten, die wij financieel ondersteunen.
In deze nieuwsbrief een uitnodiging voor een lezing, die wij organiseren in het Cultuurhuis Bergeijk, mededelingen van het bestuur en een verwijzing naar alle activiteiten in het kader van 100 jaar De Ploeg in Bergeijk.
Hopelijk ontmoeten wij u bij een van de vele activiteiten, die er plaats gaan vinden, te beginnen bij de lezing op 11 april a.s.
Bestuur stichting Vriendenkring Eicha

Klik hier om de hele nieuwsbrief te lezen